• 0212 521 81 00
  • emam@fsm.edu.tr


ISSN: 2757-5284
Uluslararası Hakemli Dergi
Yayına Başlama Yılı: 2020
Yayın Sıklığı: Yılda 4 kez (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim)
Yayın Türü: Süreli
Yayın Dili: Türkçe ve İngilizce

ISSN: 2757-5284
International Peer-reviewed Journal
Start Year of Publication: 2020
Publication Frequency: 4 times a year (January, April, July, October)
Publication Type: Periodical
Language: Turkish and English