• 0212 521 81 00
 • emam@fsm.edu.tr


 • Journal of Sustainable Education Studies (JSES) yılda 4 (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim) kez yayımlanan hakemli ve uluslararası bir dergidir.
 • Journal of Sustainable Education Studies (JSES) ücretsiz bir dergidir.
 • Dergide nicel, nitel ve karma yöntemler ile hazırlanan güncel içerikli ve özgün araştırma makalelerine yer verilecektir.
 • Yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.
 • Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
 • Dergiye gönderilecek makaleler “jses.fsm.edu.tr” adresinden gönderilmeli; editörlere ya da dergi iletişim adresine e-posta ile gönderilmemelidir.
 • Dergiye gönderilen makaleler dergi editör yardımcısının biçimsel incelemesinden geçtikten sonra ilgili alan editörüne gönderilir. Alan editörü tarafından derginin yayın ilkelerine uygunluğu değerlendirilen makaleler 2 hakeme iletilir. Alan editörleri tarafından yapılan ön incelemelerde çalışmalar

a) Yayın etiğine uygunluk

b) Dergi yayın ilkelerine uygunluk

c) Çalışmanın konusunun bilimsel açıdan özgünlüğü ve güncelliği

d) Çalışma konusunun eğitime katkısı

e) Yazım kurallarına ve makale yazım şablonuna uygunluk açılarından incelenir.

 • Yazar(lar) ile hakemler arasındaki iletişim, alan editörleri tarafından sağlanmakta ve değerlendirme sürecinde çift taraflı kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır.

 • Hakem değerlendirmelerinin 2-4 hafta sürmesi öngörülmektedir.

 • Açık erişim politikası gereğince dergi sayıları ve makaleler derginin web sayfasında yer alır ve makalelerin tam metinlerine pdf dosyası olarak erişilebilir.

 • Açık  Erişim, “[hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel literatürün], İnternet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olması”dır.

 • Yayıncı, dergiye açık erişim sağlamayı taahhüt eder; bu nedenle yayınlanan içeriğin tüm bölümlerini dünya çapında akademik çevrelere kalıcı ve serbestçe erişilebilir hale getirme görevini kabul etmiş sayılır. Yayıncı, makalelerin başvuru sürecindeki işlemleri ve basımı için herhangi bir maddi manevi ücret talep etmez. Yayıncı, dergi içeriğinin sürekli ve ücretsiz olarak kullanıma açtığını taahhüt eder.
 • Açık kaynak erişimini akademik faaliyetin ayrılmaz bir parçası olarak kabul eder. Dergide yayınlanan bütün makaleler Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY 4.0) lisansına tabidir. 
 • Bütün yazarlar, makaleleri hakem sürecini geçtikten sonra yayınlandığında, açık kaynak erişimini ve CC BY 4.0’ın koşullarını kabul ederler. 
 • Journal of Sustainable Education Studies (JSES) is a peer-reviewed and international journal published 4 times a year (January, April, July, October).
 • Journal of Sustainable Education Studies (JSES) is a payment free journal.
 • The journal will include up-to-date and original research articles prepared with quantitative, qualitative and mixed methods.
 • The language of publication is Turkish and English.
 • Articles submitted to the journal should not have been published elsewhere or sent for publication.
 • Articles to be sent to the journal should be submitted via "jses.fsm.edu.tr", it should not be sent to editors or to the journal's contact address by e-mail.
 • Articles submitted to the journal are sent to the relevant field editor after the formal review of the assistant editor. Articles evaluated by the field editor for the journal's publication principles are submitted to 2 reviewers. In the preliminary examinations of the field editors, the studies are examined according to the following criteria:

               a) Compliance with publication ethics

               b) Compliance with journal publishing principles

               c) Scientific originality and currency of the subject of the study

  d) Contribution of the study subject to education

  e) Compliance with writing rules and article writing template

 • Communication between the author(s) and reviewer is provided by the field editors and a double-blind peer review system is applied during the evaluation process.
 • Peer review evaluations are expected to take 2-4 weeks.
 • In accordance with the open access policy, journal issues and articles are published on the journal's web page and the full texts of the articles can be accessed as pdf files.
 • By “open access” to [peer-reviewed research literature], we mean its free availability on the public internet, permitting any users to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of these articles, crawl them for indexing, pass them as data to software, or use them for any other lawful purpose, without financial, legal, or technical barriers other than those inseparable from gaining access to the internet itself.
 • JSES views open-access to academic publications and research as an immutable part of academic endeavor. The journal does not charge for submission, handling, processing, and publication of manuscripts. The publisher recognizes the essence of public good provided by the journal and hence accepts its responsibility as a public service to academic and intellectual betterment.
 • All articles published by JSES are subject to the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY 4.0) license.
 • All copyright, re-publishing and re-using rights, all intellectual property rights, without any exception, belongs to the authors of the published manuscript.