• 0212 521 81 00
  • emam@fsm.edu.tr


Journal of Sustainable Education Studies Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin  Eğitimde Mükemmeliyet Araştırma ve Uygulama Merkezi aracılığı ile yayınladığı bilimsel ve akademik bir dergidir.  Dergi ile Sürdürülebilir Eğitim araştırmaları başta olmak üzere eğitim-öğretim alanındaki gelişmeler, dijitalleşme, eğitimde dijitalleşmenin paydaşlar üzerindeki etkileri gibi genel Eğitim Bilimleri ve alan eğitimi konularında güncel içerikli araştırma ve analiz çalışmalarının yayınlanması ile bilimsel ve akademik alanyazına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.  Araştırma makalelerinin yanı sıra nicel, nitel ve karma yöntemleri içeren yöntemsel çalışmalar da dergi kapsamındadır. 

Journal of Sustainable Education Studies is a scientific and academic journal published by the Research and Implementation Center for Excellence in Education affiliated to Fatih Sultan Mehmet Vakıf University. It is aimed to contribute to scientific and academic literature by publishing up-to-date research and analysis studies on educational sciences and field education (developments in the field of education, digitalization, digitalization in education, especially sustainable education research). In addition to research articles, methodological studies including quantitative, qualitative and mixed methods are also within the scope of the journal.